Regler for butikker

Disse regler definerer de generelle vilkår og betingelser, regler og fremgangsmåde for køb i onlinebutikken www.babylonplast.com, der drives af RP TradeGroup Sp z.o.o.o. med hjemsted i Kraków 30-554, ul. Zamknięta 10/1.5, opført i det nationale retsregisters register over iværksættere under KRS: 0000793365, NIP: 5213870495, REGON: 383797059.

 1. GENERELLE BESTEMMELSER
 2. Sælger og ejer af butikken www.babylonplast.com er RP TradeGroup Sp z.o.o.o med hjemsted i Kraków 30-554, ul. Zamknięta 10/1.5, opført i det nationale retsregisters register over iværksættere under KRS: 0000793365, NIP: 5213870495, REGON: 383797059.
 1. Disse vilkår og betingelser er rettet til dem, der bruger webshoppen www.babylonplast.com. De udgør en integreret del af den salgskontrakt, som tjenesteudbyderen indgår med kunden, og accept af vilkårene og betingelserne er frivillig, men nødvendig for at indgå salgskontrakten.
 2. Administratoren af de personoplysninger, der gives med henblik på udstedelse af en kvittering og opfyldelse af ordrer fra onlinebutikken: www.babylonplast.com, er RP TradeGroup Sp z.o.o. med hjemsted i Kraków 30-554, ul. Zamknięta 10/1.5, registreret i det nationale domstolsregisters register over iværksættere under KRS-nummer: 0000793365, NIP: 5213870495, REGON: 383797059. Oplysningerne bruges kun til opfyldelse af ordrer og videregives ikke til tredjeparter. Det er frivilligt at afgive personoplysninger. Enhver person, der har givet sine personoplysninger med henblik på behandling af ordrer, har ret til at få indsigt i indholdet af disse oplysninger og til at opdatere dem.
 3. Når der i forordningerne henvises til følgende udtryk, skal de forstås som følgende:

4.1 arbejdsdag – en dag i ugen fra mandag til fredag, undtagen helligdage

4.2 levering – den faktiske handling, hvor sælgeren via leverandøren leverer det bestilte produkt til butikkens kunde

4.3 leverandør – enhed, der leverer varerne: kurerfirmaet DPD

4.4 Registreringsformular – en formular, der er tilgængelig i onlineshoppen www.babylonplast.com, og som giver dig mulighed for at oprette en konto

4.5 bestillingsformular – en interaktiv formular, der er tilgængelig i onlinebutikken www.babylonplast.com, hvor det er muligt at afgive en ordre, dvs. at vælge og tilføje udvalgte produkter til en elektronisk indkøbskurv, at vælge leveringsmetode (leverandør), betalingsmetode og at vælge ordren ved at oprette en konto via registreringsformularen eller uden at registrere en konto

4.6 adgangskode – en sekvens af bogstaver, digitale eller andre tegn, som kunden vælger ved frivillig registrering og oprettelse af en konto i onlineshoppen www.babylonplast.com, og som bruges til at sikre adgangen til kundens konto

4.7 Kunde – (1) en fysisk person; eller handler gennem en autoriseret person (2) en juridisk person; eller (3) en organisatorisk enhed uden juridisk personlighed, som har fuld rets- og handleevne i henhold til loven; har fuld rets- og handleevne. Hvis kunden er en fysisk person med begrænset retsevne, forpligter han/hun sig til at indhente et juridisk gyldigt samtykke fra sin lovpligtige repræsentant til at indgå serviceaftalen/salgsaftalen og til at fremlægge et sådant samtykke på enhver anmodning fra sælgeren

4.8 forbruger – en fysisk person, der foretager en juridisk transaktion med en erhvervsdrivende, som ikke er direkte forbundet med hans/hendes kommercielle eller erhvervsmæssige aktivitet (køber varer til eget brug)

4.9 iværksætter om en forbrugers rettigheder – en fysisk person, der udøver erhvervsvirksomhed, og som indgår en salgsaftale med tjenesteyderen, der er direkte forbundet med hans/hendes erhvervsvirksomhed, når indholdet af denne aftale viser, at den ikke har erhvervsmæssig karakter for ham/hende, hvilket navnlig skyldes genstanden for hans/hendes erhvervsvirksomhed, der er gjort tilgængelig på grundlag af bestemmelserne i det centrale register og oplysninger om erhvervsvirksomhed. Alle bestemmelser vedrørende ordrer afgivet af kunder, der er omfattet af denne gruppe, findes i kapitel XI i disse regler og bestemmelser.

4.10 Civilret – lov om civilret af 23. april 1964 med senere ændringer

4.11 konto – et individuelt panel oprettet for kunden, markeret med et individuelt navn (login) og en adgangskode, som kunden har oplyst under registreringen, hvor de data, som kunden har oplyst, og oplysninger om ordrer afgivet af kunden i onlinebutikken gemmes

4.12 login – betyder Kundens individuelle betegnelse, det er Kundens rigtige e-mailadresse. Den er påkrævet sammen med en adgangskode for oprettelse af og adgang til kundekontoen i onlineshoppen.

4.13 produkt – en vare, en løsøregenstand, der er tilgængelig i en onlinebutik, eller en tjenesteydelse, som er genstand for en købsaftale mellem en kunde og en sælger

4.14 regler – disse regler for webshoppen

4.15 registrering – en faktisk handling, der udføres på den måde, der er angivet i vilkårene og betingelserne, og som er nødvendig for, at kunden kan bruge alle funktionaliteterne i onlinebutikken. Registrering er ikke nødvendig for at afgive en ordre i onlinebutikken.

4.16 online shop – sælgerens online shop, der opererer under domænet www.babylonplast.com.

4.17 sælger – sælger og ejer af butikken www.babylonplast.com er RP TradeGroup Sp z.o.o.o med hjemsted i Kraków 30-554, ul. Zamknięta 10/1.5, registreret i det nationale retsregisters register over iværksættere under KRS-nummer: 0000793365, NIP: 5213870495, REGON: 383797059.

4.18 købsaftale – en aftale om salg af et produkt, der indgås eller indgås på afstand mellem en kunde og en sælger via en onlineshop efter de principper, der er fastsat i reglerne for onlineshoppen

4.19 Lov om forbrugerrettigheder – Lov af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder (lovtidende 2014, punkt 827, som ændret).

4.20 ordre – en viljeerklæring fra kunden, afgivet via onlineshoppens bestillingsformular, om at indgå en aftale om salg af varer med sælgeren

 1. RP TradeGroup Sp z.o.o.o. med hjemsted i Kraków 30-554, ul. Zamknięta 10/1.5, har alle rettigheder til onlinebutikken, herunder økonomisk ophavsret, intellektuelle ejendomsrettigheder til navnet, internetdomænet og butikkens websted. Navnet og logoet er juridisk beskyttede varer, og enhver brug af dem uden forudgående skriftlig tilladelse er forbudt.

5.1 Fotografierne og beskrivelserne i tilbuddene (med undtagelse af de fotografier, der anvendes i webshoppen til at præsentere varerne, og hvis ophavsret tilhører tredjemand) tilhører sælgeren og må kun anvendes eller kopieres med sælgers samtykke.

5.2 Priserne i webshoppen er angivet i PLN og er inklusive moms. Priserne omfatter ikke forsendelsesomkostninger. Kunden informeres om leveringsomkostningerne på webshoppens sider, når han/hun afgiver en ordre.

 1. TILMELDING
 2. Det er ikke nødvendigt at oprette en konto og registrere sig for at bestille i onlinebutikken.
 3. For at oprette en konto skal kunden registrere sig frivilligt og gratis for at oprette en konto.
 4. Registreringen består i, at kunden udfylder den registreringsformular (Mine kontooplysninger), som sælgeren stiller til rådighed på webshoppens side, indstiller en individuel adgangskode, validerer og gemmer dataene ved at sende den udfyldte registreringsformular elektronisk til sælgeren. Valideringen af registreringen sker ved at vælge og klikke på den relevante funktion i registreringsformularen.
 5. Efter at have læst vilkårene og betingelserne accepterer kunden dem ved at sætte kryds i den relevante indstilling på tilmeldingsformularen.
 6. Ved tilmelding accepterer kunden, at hans eller hendes personlige oplysninger og kommunikation via e-mail kun behandles med henblik på behandling af ordrer.
 7. Når den udfyldte registreringsformular er blevet godkendt og indsendt, sendes en bekræftelse af registreringen på webshoppen til kundens e-mailadresse, som er angivet i registreringsformularen. Fra det øjeblik kan kunden få adgang til sin kundekonto, se ordrehistorikken, tilføje udtalelser om webshoppens produkter og foretage ændringer i de data, der blev oplyst under registreringen, med undtagelse af login.
 8. Forhandleren beder aldrig kunden om at dele sin adgangskode.
 9. Ved at registrere sig og afgive en ordre erklærer kunden, at:
 • har læst forretningsordenen og accepterer dens indhold;
 • at de oplysninger, som han/hun har givet i registreringsformularen, er korrekte;
 • giver sit samtykke til behandling af de oplysninger, der er afgivet med henblik på opfyldelse af salgskontrakten;
 • accepterer at modtage oplysninger genereret af systemet og oplysninger fra tjenesteudbyderen vedrørende udførelsen af ordren på den angivne e-mailadresse.

III. ORDER

 1. For at afgive en ordre i onlinebutikken er det nødvendigt at have en aktiv e-mailkonto.
 2. Oplysningerne i webshoppen udgør ikke et tilbud fra sælgeren i henhold til den civile lovgivning.
 3. Indgåelsen af købsaftalen mellem kunden og sælgeren finder sted, efter at kunden forinden har afgivet en ordre ved hjælp af bestillingsformularen i webshoppen.
 4. Kunden modtager et salgsdokument i form af en kvittering eller en momsfaktura, hvis han/hun ved afgivelsen af en ordre har anmodet om en momsfaktura og givet de nødvendige oplysninger til dette formål.
 5. Bestillinger kan afgives elektronisk via bestillingsformularen i webshoppen 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen:

5.1 Når kunden afgiver en bestilling via webshoppen, vælger han/hun produkterne og deres antal i kurven. Når ordren er gennemført, vælger kunden leveringsmetoden og bekræfter den med “til kassen”. Der udstedes en salgskvittering til kunden. Kunden vælger derefter leveringsadresse og betalingsmetode for de valgte varer og har mulighed for at tilføje kommentarer og oplysninger til den afgivne ordre. Bestillingsformularen sendes ved at kunden vælger knappen “bekræft ordre”. Kunden får hver gang oplysning om den samlede pris for varerne, levering og andre ekstraomkostninger, som han er forpligtet til at betale i forbindelse med købsaftalen.

5.2 Individuelle varer kan kræve yderligere oplysninger, f.eks. om farve eller størrelse. Hvis dette er tilfældet, bedes du angive individuelle oplysninger i kommentarfeltet på din ordre.

5.3 Når kunden afgiver en ordre, er det et tilbud fra kunden til sælgeren om at indgå en købsaftale om de varer, som er genstand for ordren. Sælgeren forpligter sig til at overdrage ejendomsretten til varerne til kunden og levere varerne til kunden, og kunden forpligter sig til at modtage varerne og betale den aftalte pris til sælgeren for dem.

5.4 Når en ordre er afgivet, modtager kunden fra webshoppen på den oplyste e-mailadresse en bekræftelse på, at ordren er accepteret. Samtidig accepterer sælgeren ordren med henblik på behandling. Så snart kunden modtager en e-mail om modtagelse og behandling af ordren, er der indgået en købsaftale mellem kunden og sælgeren.

 1. BETALINGER
 2. Sælgeren stiller følgende betalingsmetoder til rådighed for kunden for varer, der er bestilt i webshoppen:
 3. efterkrav ved levering betaling ved levering
 4. betaling ved bankoverførsel til sælgerens konto: 64102028920000510207643630 i banken Polski SA
 5. elektronisk (internet) betaling: Przelewy24, BLIK, Płać z ING, PayPal
 6. betaling med debet- eller kreditkort
 7. betaling i virksomhedens lokaler ved selvafhentning – hvis du ønsker at vælge denne betalingsmetode, bedes du kontakte kundeserviceafdelingen
 8. Hvis der vælges betaling ved bankoverførsel eller elektronisk betaling, er kunden forpligtet til at foretage betalingen inden for 3 arbejdsdage fra indgåelsen af købsaftalen.
 9. Hvis der vælges efterkrav ved levering, er kunden forpligtet til at betale ved levering.
 10. Hvis kunden ikke betaler rettidigt, fastsætter sælgeren en yderligere betalingsfrist for kunden og informerer kunden herom via e-mail. Efter udløbet af denne frist hæver sælgeren købsaftalen og fjerner ordren fra webshoppen ved at sende kunden de relevante oplysninger pr. e-mail.
 11. LEVERING
 12. Produktet kan leveres inden for Republikken Polens område.
 13. Sælgeren forpligter sig til at levere varen uden fejl og mangler.
 14. Leveringen af produktet til kunden er gebyrpligtig, medmindre andet er anført i salgskontrakten. Omkostningerne ved levering af produkterne angives for kunden hver gang på butikkens websted, når han/hun afgiver en ordre.
 15. Personlig afhentning er gratis og er mulig i forhandlerens åbningstid: mandag til fredag fra: 9:00 – 17:00.
 16. Alle varer, der er på lager, afsendes inden for 3 arbejdsdage fra datoen for valg af efterkrav eller bekræftelse af betaling (ved betaling med bankoverførsel, elektronisk betaling). Hvis et produkt ikke er tilgængeligt, forlænges leveringstiden. Undtagelser er tilbud, hvor der gives oplysninger om produkter “på bestilling”. – kunden modtager oplysninger fra sælgeren om leveringstiden individuelt pr. telefon eller e-mail.
 17. Sælgeren stiller følgende leveringsmetoder til rådighed for kunden for produkter, der er bestilt i webshoppen:
 • personlig afhentning i sælgerens lokaler – Skawina 32-050, Piłsudskiego 23 Street
 • med DPD-kurertjeneste til den angivne adresse
 1. Leveringsomkostningerne afhænger af produktets vægt og værdi (hvis du vælger levering med kurer og efterkrav). Omkostningerne vises hver gang du lægger et produkt i din online indkøbskurv.
 2. Det bestilte produkt leveres til kunden på den adresse, som kunden har angivet.
 3. Når det bestilte produkt er blevet afsendt til kunden, skal sælgeren straks informere kunden herom via den e-mail, der er angivet under bestillingen.
 4. Sælgeren skal beskytte forsendelsen tilstrækkeligt og omhyggeligt under transporten. Hvis sendingen imidlertid viser sig at være ufuldstændig, defekt eller beskadiget, skal kunden straks underrette sælgeren herom. Hvis sendingen er nået frem til kunden i en stand, der tyder på defekt eller beskadiget under transporten, har kunden ret til at kræve, at en medarbejder hos sælgeren udarbejder en korrekt protokol.
 5. Alle pakker, der sendes fra webshoppen, er forsikret. I tilfælde af tab eller bortkomst tager sælgeren det fulde ansvar. Kunden vil i så fald modtage en vare til fuld værdi eller en tilbagebetaling.
 6. Hvis kunden ikke afhenter pakken og returnerer den til forhandleren, kontakter forhandleren kunden pr. telefon eller online for at aftale en dato og omkostninger for genlevering af de bestilte produkter.
 7. GARANTI OG REKLAMATIONER
 8. I tilfælde af en defekt kan en forbruger og en erhvervsdrivende med forbrugerrettigheder indgive et garantikrav til sælgeren og kræve en af fire foranstaltninger: omlevering af varen til en ny, reparation af varen, nedsættelse af prisen eller ophævelse af aftalen – hvis defekten er væsentlig. Det er op til forbrugeren at vælge, hvilket krav der skal stilles. Hvis sælgeren ikke er enig i dette valg, kan han foreslå en anden løsning: Der tages hensyn til følgende omstændigheder:
 • nem og hurtig udskiftning eller reparation af varer
 • lethed og hurtighed i forbindelse med udskiftning eller reparation af varer
 • om varerne tidligere har været annonceret
 1. For at nyde godt af garantien for et defekt produkt kan forbrugeren:
 2. a) fremsætte en erklæring om at nedsætte prisen eller træde tilbage fra købsaftalen, medmindre sælgeren straks og uden unødig ulempe for kunden erstatter det mangelfulde produkt med et fejlfrit produkt eller fjerner manglen.

Sælgerens udskiftning af produktet eller afhjælpning af manglen gælder ikke, hvis produktet (som er genstand for garantien) allerede er blevet udskiftet eller repareret af sælgeren, eller hvis sælgeren ikke har opfyldt sin forpligtelse til at erstatte varen med en fejlfri vare eller afhjælpe manglerne. Kunden kan i stedet for at afhjælpe den af sælgeren foreslåede mangel kræve, at varen erstattes med en fejlfri vare, eller i stedet for at erstatte varen kræve, at manglen afhjælpes, medmindre det er umuligt at bringe varen i overensstemmelse med aftalen på den af kunden valgte måde eller ville kræve uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til den af sælgeren foreslåede måde. Ved vurderingen af, om omkostningerne er urimelige, skal der tages hensyn til værdien af den fejlfrie vare, arten og betydningen af den konstaterede fejl og de ulemper, som andre måder at afhjælpe manglen på ville udsætte kunden for. En anmodning om prisnedsættelse skal ledsages af en angivelse af det beløb, hvormed prisen skal nedsættes (under hensyntagen til værdien af den mangelfulde vare og den vare af fuld værdi).

 1. (b) kræve, at det defekte produkt erstattes med et produkt uden fejl eller at fejlen fjernes. Sælgeren er forpligtet til at erstatte det mangelfulde produkt med et fejlfrit produkt eller at fjerne manglen inden for en rimelig frist uden unødig ulempe for kunden.

Sælgeren kan nægte at efterkomme kundens anmodning, hvis det er umuligt at bringe det defekte produkt i overensstemmelse med købsaftalen på den måde, som kunden har valgt, eller hvis det i forhold til andre mulige anmodninger ville kræve uforholdsmæssigt store omkostninger, f.eks. en anmodning om at erstatte hele apparatet med et nyt, hvis skaden vedrører et element af ringe værdi. Udgifterne til reparation eller udskiftning afholdes af sælgeren. Sælgeren er ansvarlig i henhold til garantien, hvis den fysiske defekt opdages inden udløbet af to år fra leveringen af produktet til kunden. Kravet om afhjælpning af manglen eller om erstatning med et produkt uden mangler forældes et år fra det tidspunkt, hvor manglen er opdaget, men denne periode kan ikke udløbe før udløbet af den ovenfor angivne frist. Inden for denne frist kan kunden hæve købsaftalen eller fremsætte en erklæring om prisnedsættelse på grund af produktmanglen. Hvis kunden har anmodet om udskiftning af produktet med et produkt uden defekt eller om fjernelse af defekten, begynder fristen for at hæve købsaftalen eller fremsætte en erklæring om prisnedsættelse at løbe fra det tidspunkt, hvor fristen for udskiftning af varen eller fjernelse af defekten udløber uden virkning.

 1. KENDELSER Køber kan indgive klager til sælger (herunder en meddelelse om produktets manglende overensstemmelse med købsaftalen eller en tilsvarende anmodning om, hvordan produktet bringes i overensstemmelse med købsaftalen, eller en erklæring om prisnedsættelse eller ophævelse af købsaftalen) skriftligt på følgende måde:
 2. a) skriftligt til adressen på sælgers hjemsted: RP TradeGroup Sp z.o.o.o med hjemsted i Krakow 30-554, ul. Zamknięta 10/1.5
 3. b) elektronisk på adres:office@babylonplast.com

3.1 En korrekt indgivet klage, som giver mulighed for et hurtigt svar fra sælgeren, skal indeholde følgende:

 • navn, adresse, e-mail-adresse og mulighed for at kontakte sælgeren (f.eks. telefon)
 • oplysninger og omstændigheder vedrørende genstanden for klagen: type og varighed af den manglende overensstemmelse (defekt) samt angivelse af købers anmodning
 • datoen for indgåelsen af kontrakten eller købsbeviset

Disse krav er blot en henstilling om at løse klagen så hurtigt og effektivt som muligt. De har ingen indflydelse på klagens effektivitet eller gyldighed.

3.2 Hvis de oplysninger, som kunden har givet vedrørende klagen, skal suppleres, kontakter sælgeren klageren med en anmodning om supplering og præcisering.

3.3 Sælgeren svarer på kundens klage inden for 14 kalenderdage efter modtagelsen. Hvis sælgeren ikke svarer inden for denne frist, anses klagen automatisk for berettiget.

3.4 Hvis det for at sælgeren kan reagere på kundens klage eller udøve kundens garantirettigheder er nødvendigt at levere produktet til sælgeren, vil kunden blive bedt om (skriftligt) at levere produktet på sælgers regning (til sælgers adresse).

VII. GARANTI

 1. Produkter, der sælges i webshoppen, kan være omfattet af en garanti fra producenten af varen eller distributøren. Garantien begrænser ikke andre forbrugerrettigheder.
 2. I hvert enkelt tilfælde findes der oplysninger om produktets garantidækning i produktbeskrivelsen i webshoppen.
 3. For at håndhæve dine garantirettigheder skal du følge oplysningerne på garantibeviset.

VIII. TILBAGETRÆDEN FRA SALGSKONTRAKTEN

i overensstemmelse med loven af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder:

En forbruger og en erhvervsdrivende med forbrugerrettigheder, der har indgået en aftale om fjernsalg, kan inden for 14 kalenderdage fra den dato, hvor de overtager den købte vare, fortryde aftalen uden begrundelse og uden at pådrage sig omkostninger, bortset fra omkostningerne ved returnering af varen. Fristen for at fortryde købsaftalen udløber efter 14 kalenderdage fra den dag, hvor forbrugeren eller en af forbrugeren udpeget tredjemand har taget varen i besiddelse.

 1. Sælgeren RP TradeGroup Sp z.o.o.o. med hjemsted i Krakow 30-554, ul. Zamknięta 10/1.5 skal af forbrugeren utvetydigt underrettes om beslutningen om at træde tilbage fra købsaftalen.
 2. Fortrydelseserklæringen kan sendes til sælgeren, f.eks:
 3. a) skriftligt til adressen på sælgers hjemsted: RP TradeGroup Sp z.o.o.o med hjemsted i Krakow 30-554, ul. Zamknięta 10/1.5
 4. (b) pr. e-mail til: office@babylonplast.com.

Det er tilstrækkeligt at indsende erklæringen inden fristens udløb for at overholde den.

 1. Ved modtagelse af erklæringen/oplysningen om fortrydelsesret skal sælgeren straks bekræfte dette over for forbrugeren på et varigt medium pr. e-mail.
 2. I tilfælde af fortrydelse af en fjernsalgsaftale anses aftalen for ikke at være indgået.
 3. Sælgeren er forpligtet til straks og senest inden for 14 kalenderdage fra datoen for modtagelsen af forbrugerens fortrydelseserklæring at tilbagebetale forbrugeren alle betalinger, som forbrugeren har foretaget, med undtagelse af omkostningerne ved levering af produktet. Sælgeren skal tilbagebetale betalingen ved hjælp af den samme betalingsmetode, som forbrugeren har anvendt, medmindre forbrugeren udtrykkeligt har accepteret en anden tilbagebetalingsmetode, som ikke medfører omkostninger for forbrugeren.
 4. Sælgeren afholder ikke omkostningerne ved returnering af et produkt, for hvilket kontrakten er blevet hævet. Alle direkte omkostninger i forbindelse med en sådan returnering afholdes af forbrugeren.
 5. Forbrugeren skal returnere varen til sælgeren straks, dog senest inden for 14 kalenderdage fra datoen for fortrydelsen af købsaftalen. Det er tilstrækkeligt at returnere varen inden fristens udløb. Returneringen skal foretages af forbrugeren til adressen: Krakow 30-554, på adressen ul. Zamknięta 10/1.5.
 6. Sælgeren kan tilbageholde tilbagebetaling af betalinger, som han har modtaget fra forbrugeren, indtil han har modtaget produktet tilbage, eller forbrugeren har fremlagt bevis for returnering, alt efter hvilken begivenhed der indtræffer først.
 7. Forbrugeren er ansvarlig over for sælgeren for enhver værdiforringelse af varen som følge af forkert brug. Han har ret til at undersøge varens art, egenskaber og funktion, som han ville kunne gøre det i en stationær forretning. Han må dog ikke bruge varen ubegrænset. Hvis han gør det, har den erhvervsdrivende ret til at opkræve ham ekstra omkostninger i forbindelse med varens forringede værdi.
 8. I henhold til artikel 38 i loven om forbrugerrettigheder har forbrugeren ikke ret til at fortryde en aftale, der er indgået uden for fast forretningssted eller i fjernsalg, i forbindelse med aftaler:
 9. a) for levering af tjenesteydelser, når den erhvervsdrivende har leveret tjenesteydelsen fuldt ud med udtrykkeligt samtykke fra forbrugeren, som inden ydelsen påbegyndes er blevet informeret om, at han vil miste sin fortrydelsesret, når først den erhvervsdrivende har leveret tjenesteydelsen;
 10. b) hvor prisen eller vederlaget afhænger af udsving på det finansielle marked, som ligger uden for den erhvervsdrivendes kontrol, og som kan indtræffe inden udløbet af fortrydelsesfristen;
 11. c) når genstanden for ydelsen er en ikke-refabrikeret vare, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller er beregnet til at opfylde forbrugerens individuelle behov;
 12. d) hvor genstanden for ydelsen er en vare, der er letfordærvelig eller har en kort holdbarhed;
 13. e) hvis genstanden for ydelsen er en vare, der leveres i en forseglet emballage, som af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager ikke kan returneres efter åbning, hvis emballagen er blevet åbnet efter leveringen;
 14. f) hvor genstanden for ydelsen består af genstande, som efter deres art ikke kan adskilles fra andre genstande efter levering;
 15. g) når ydelsen består af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris er aftalt på tidspunktet for indgåelse af salgskontrakten, hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis værdi afhænger af udsving på markedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen kontrol over;
 16. h) hvor forbrugeren udtrykkeligt har anmodet den erhvervsdrivende om at komme til ham med henblik på at udføre hastende reparationer eller vedligeholdelse; hvis den erhvervsdrivende leverer tjenesteydelser ud over dem, som forbrugeren har anmodet om, eller andre varer end reservedele, der nødvendigvis er nødvendige for at udføre reparationen eller vedligeholdelsen, gælder forbrugerens fortrydelsesret for disse yderligere tjenesteydelser eller varer;
 17. (i) hvor genstanden for forestillingen er lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, der leveres i forseglet emballage, hvis emballagen åbnes efter leveringen;
 18. j) levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af en abonnementsaftale;
 19. k) indgås ved offentlig auktion;
 20. l) for levering af indkvartering, bortset fra boligformål, transport af varer, biludlejning, catering, tjenesteydelser i forbindelse med fritids-, underholdnings-, sports- eller kulturarrangementer, hvis kontrakten angiver datoen eller perioden for tjenesteydelsen;
 21. m) levering af digitalt indhold, der ikke er optaget på et fysisk medium, når udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen og efter at den erhvervsdrivende har informeret forbrugeren om tabet af fortrydelsesretten.
 22. UDENRETSLIGE KLAGE- OG KLAGEMULIGHEDER OG ADGANG TIL DEM
 23. Detaljerede oplysninger om muligheden for at anvende udenretslige klage- og erstatningsprocedurer for forbrugerkunder samt reglerne for adgang til disse procedurer findes på kontorerne og på webstederne for distrikts- og kommunale forbrugerombudsmænd, sociale organisationer, hvis lovbestemte opgaver omfatter forbrugerbeskyttelse, voivodship-inspektorater for handelsinspektion og på webstedet for kontoret for konkurrence og forbrugerbeskyttelse på www.uokik.gov.pl.
 24. Forbrugerkunder har mulighed for at benytte udenretslige klage- og klageprocedurer, f.eks. de procedurer, der er anført på webstedet for kontoret for forbruger- og konkurrencebeskyttelse: http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 25. ENTREPRENEURS
 26. Dette afsnit af vilkårene og betingelserne gælder kun for ikke-forbrugerkunder.
 27. Sælgeren har ret til at kræve forudbetaling af hele eller en del af betalingen, hvis der er tale om en ikke-forbrugerkunde.
 28. Sælgeren er ikke ansvarlig for forsinkelser i leveringen forårsaget af den valgte transportør (leverandør).
 29. Kunden, som ikke er forbruger, er forpligtet til ved modtagelsen at kontrollere forsendelsen med hensyn til indholdet og til at sikre, at den ikke er beskadiget under transporten. I tilfælde af mangler eller skader er kunden forpligtet til at underrette sælgeren og eventuelt udarbejde en skadesprotokol med transportøren (leverandøren).
 30. I overensstemmelse med artikel 558, stk. 1, i civillovbogen er sælgerens ansvar i henhold til produktgarantien over for en kunde, der ikke er forbruger, udelukket.
 31. Alle tvister, der opstår mellem sælgeren og en kunde, der ikke er forbruger, er underlagt den domstol, der har kompetence på sælgers hjemsted.
 32. ERHVERVSDRIVENDE MED FORBRUGERRETTIGHEDER
 33. En erhvervsdrivende i egenskab af forbruger, dvs. en fysisk person, der driver en virksomhed, er omfattet af forbrugerbeskyttelse på tre områder:
 • udvidede garantirettigheder – i så fald finder de mekanismer, der er beskrevet i afsnit VI, anvendelse. GARANTI OG REKLAMATIONER
 • fortryde en fjernsalgsaftale inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse. De produkter, der er anført i afsnit VIII, kan stadig ikke returneres. BORTTRÆDELSE AF SALGSAFTALEN – for nærmere oplysninger se afsnit 10, afsnit a) til m)
 • den er ikke omfattet af de såkaldte misbrugsklausuler vedrørende erhvervsdrivende
 1. For at en enkeltmandsvirksomhed kan være omfattet af forbrugerbeskyttelsen, skal én betingelse være opfyldt – den aftale, som den erhvervsdrivende indgår med sælgeren, må ikke være af erhvervsmæssig karakter, dvs. den må ikke være direkte relateret til den branche, som den erhvervsdrivende er specialiseret i.

XII. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

 1. Indholdet af onlinebutikkens tilbud og de kontrakter, der indgås via den, er udarbejdet på polsk.
 2. RP TradeGroup Sp z.o.o.o. med hjemsted i Kraków 30-554, ul. Zamknięta 10/1.5, sikrer, at alle oplysninger fra kunderne kun anvendes til opfyldelse af den salgsaftale, der er indgået via webshoppen. Alle oplysninger om privatlivets fred og sikkerhed findes under fanen “Privatlivspolitik” på webshoppens websted.
 3. Sælgeren forbeholder sig ret til at foretage ændringer i vilkårene og betingelserne af vigtige årsager som f.eks. ændringer i gældende lovgivning, ændringer i leverings- og betalingsmetoder. Forudsat at disse ændringer ikke påvirker de rettigheder, der allerede er erhvervet før ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne af vilkårene og betingelserne for kunder, der er forbrugere. Ændringer af vilkårene og betingelserne påvirker ikke allerede afgivne ordrer og indgåede salgskontrakter.
 4. Enhver kunde har ret til at forhandle om priser og købsbetingelser for udvalgte produkter, inden han/hun afgiver en ordre.
 5. Sælgeren skal gøre alle de vilkår og betingelser, der er offentliggjort i webshoppen, tilgængelige for at spare på et varigt medium. Samtidig giver han ikke samtykke til kopiering af disse bestemmelser til kommercielle formål.
 6. Sælgeren overholder bestemmelserne i den borgerlige lovbog og andre love, der gælder for salg i webshoppen.
 7. I spørgsmål, der ikke er omfattet af disse regler, finder de generelt gældende bestemmelser anvendelse, navnlig:
 • civillovbog,
 • Lov om levering af tjenesteydelser ad elektronisk vej af 18. juli 2002 (lovtidende 144, punkt 1204, som ændret i 2002).
 • Lov af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder (lovtidende 2014, punkt 827 med ændringer).

KONTAKT :

COMPANY: RP TradeGroup Sp z.o.o.o,NIP 5213870495

ADRESSE: Piłsudskiego 23 32-050 Skawina

TELEFON: +48 515 081 447 – kontor , +48 516 346 454 – leder, +48 513 446 487 – direktør

E-MAIL: sale@babylonplast.com, office@babylonplast.com